SẢN PHẨM

Giảm giá!

NẤM LINH CHI CẮT LÁT

Nấm Linh Chi Cắt Lát 1Kg

800.000  750.000 
Giảm giá!

NẤM LINH CHI NGUYÊN TAY

Nấm Linh Chi Nguyên Tay 1Kg

800.000  750.000 
Giảm giá!

NẤM LINH CHI NGUYÊN TAY

Nấm Linh Chi Nguyên Tay 100gr

150.000  100.000 
Giảm giá!

NẤM LINH CHI CẮT LÁT

Nấm Linh Chi Cắt Lát 100gr

150.000  100.000 
Giảm giá!

NẤM LINH CHI XAY

Nấm Linh Chi Xay 100gr

150.000  100.000 
Giảm giá!

NẤM LINH CHI XAY

Nấm Linh Chi Xay 500gr

600.000  400.000 
Giảm giá!

NẤM LINH CHI CẮT LÁT

Nấm Linh Chi Cắt Lát 500gr

600.000  400.000 
Giảm giá!

NẤM LINH CHI NGUYÊN TAY

Nấm Linh Chi Nguyên Tay 500gr

600.000  400.000