CƠ SỞ TRỒNG NẤM LINH CHI

– Nấm Linh Chi Cần Thơ
– Địa chỉ: KV5 Hưng Thạnh Cái Răng Cần Thơ
– Hotline: 0866.072.554
– Website: https://namlinhchi.info